Superieur veiligheidsprofiel voor de gebruiker

Rely+On™ Virkon™ heeft minder beperkingen in het gebruik dan andere desinfectiemiddelen en is niet geclassificeerd als schadelijk of sensibiliserend in zowel poedervorm als in oplossing tijdens gebruik (in overeenstemming met EU-wetgeving betreffende de indeling en etikettering van chemische preparaten).

MillieuprofielRely on Virkon
De op zuurstof gebaseerde chemische samenstelling van Rely+On™ Virkon™ S bevat organische zuren en eenvoudige organische zouten. De werkzame stof breekt af via verschillende routes in het milieu, de bodem en het water en breken af tot de natuurlijke stoffen kaliumzout en zuurstof. De belangrijkste organische componenten worden ingedeeld als eenvoudig biologisch afbreekbaar volgens testmethodes van de OESO en EU.

De standaard Europese regelgeving voor de indeling en etikettering van chemische preparaten beschouwd Rely+On™ Virkon™ dan ook niet als persistent in het milieu. Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat een geconcentreerde Rely+On™ Virkon™-oplossing, bij normaal gebruik, geen problemen vormt voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Werkingsmechanisme
Rely+On™ Virkon™ oxideert hoofdstructuren en verbindingen, zoals eiwitten, wat leidt tot grote, onomkeerbare schade en daaropvolgende deactivering/ vernietiging van het micro-organisme.

Er is geen bewijs dat bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen tegen Rely+On™ Virkon™, in tegenstelling tot sommige andere soorten desinfecterende middelen.rely on 500m gram

Rely on bewezen breedspectrum effectiviteit